Kontakty

Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk,
příspěvková organizace
Sportovní 584, 739 44 Brušperk


+420 558 666 275
+420 777 487 740

reditel@zusbrusperk.cz

Historie

Základní umělecká škola Jožky Matějě Brušperk byla založena 1. září 1956. Prvním ředitelem školy byl varhaník Rudolf Janáček. Zpočátku se vyučovalo pouze hře na klavír a housle. Podmínky byly skromné, přesto již v červnu 1957 se žáci představili na veřejné školní předehrávce. Postupem času dochází k rozšíření vyučovaných nástrojů, byly otevřeny pobočky školy ve Staré Bělé a Staré Vsi nad Ondřejnící.

Spolu s rozvojem školy vzrůstá její podíl na kulturním životě regionu. Příkladem může být účast na společných oslavách 700 let od založení města Brušperka a Staré Vsi nad Ondřejnicí v roce 1969. V roce 1980 má škola již 250 žáků a 10 pegagogů, což znamená nutnost získání větších prostor pro výuku. Situace je konečně vyřešena v lednu 1983, kdy se škola přestěhovala do budovy bývalé mateřské školy. V témže roce je otevřen i výtvarný obor, jehož vyučování probíhalo v upraveném podkroví budovy.

V 80. letech jsou otevřeny pobočky v Krmelíně, Fryčovicích a na Hukvaldech. 1. ledna 1996 získává škola právní subjektivitu, od září 2001 je zřizována Moravskoslezským krajem. Od 1. července 2012 přebírá zřizovatelskou funkci školy město Brušperk. Na konci školního roku 2011/2012 došlo k přestěhování veškerého vybavení kmenové budovy do nově upravených prostor Základní školy Vojtěcha Martínka v Brušperku a škola tak získala prostornější a důstojnější podmínky pro výuku, zvláště výtvarný obor, který se potýkal s nedostatečným zázemím pro svoji činnost.

V současné době je na škole vyučováno 373 žáků odborně způsobilými pedagogickými pracovníky, z nichž mnozí z nich jsou bývalými absolventy naší školy. Někteří žáci svou úrovní přesahují rámec školy i okresu a jsou úspěšní v krajských a celostátních soutěžích. Žáci mohou své dovednosti realizovat v komorní hře, čtyřruční hře, pěveckých sborech, cimbálové muzice a dalších komorních souborech.

Výuka v naší škole se zaobírá získáváním znalostí a praktických dovedností i rozvíjením citu, vede ke vnímání a vytváření krásy, vztahu k hodnotám přírody a lidského umu v historii i současnosti. Vedeme žáky ke kulturně hodnotnému životu, tříbíme jejich umělecký vkus a vychováváme sebevědomé, vzdělané a společensky uvědomělé osobnosti.

Škola nemá specifické zaměření na určitou uměleckou oblast. V hudebním oboru se snaží o co nejširší a vyváženou nabídku výuky hry na hudební nástroje a zpěvu. Významné působení folklorního sdružení Ondřejnica v regionu a jeho zájem o spolupráci však přispělo k tomu, že je v posledních několika letech kladen určitý akcent na folklorní projev, což se odrazilo v založení již druhé cimbálové muziky. Žáci houslového oddělení mají možnost volby mezi folklorem a klasikou. I do budoucna bude snahou zachovat dostatečně širokou vzdělávací nabídku.

Adresa školy:
Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk,
příspěvková organizace
Sportovní 584, 739 44 Brušperk

Telefonní kontakt:
Kancelář: +420 558 666 275
Ředitel: +420 777 487 740

E-mail kontakty:
Ředitel: reditel@zusbrusperk.cz
Účetní: ucetni@zusbrusperk.cz